Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN HƯNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840904277796
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: TRỊNH THỊ NGỌC LAN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ KHÁNH AN

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +8402203828288
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: HOÀNG THU HƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG LÂM SẢN VIỆT HƯNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203843609
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: PHẠM HỒNG THAO
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIJA

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   +8402203922088
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: VƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH ĐOÀN ANH HÙNG

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   +840904662244
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: MẠC TUẤN ANH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HOÀN THANH

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +8401694291315
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HOÀN THANH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG SÁNG HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840987515379
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: SÁNG HƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DIỄN HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840983668225
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DIỄN HƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LAN ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +84016665045700
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LAN ĐẠT
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG KỲ CHƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840968579656
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: KỲ CHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

QUYẾT THI

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +8401689113815
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: QUYẾT THI
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬ HÀNG XÂY HẰNG

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840976619641
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: XÂY HẰNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG BÍCH THANH

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840962285491
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: BÍCH THANH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH PL

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   +840988363533
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN THỊ MINH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI LUCKY STAR

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   +8402203594569
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: VŨ ĐỨC CÔNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN HERA VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402206255855
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +840220382002
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN TOẠ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BÌNH DUNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203858366
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: VŨ THANH BÌNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

DNTN TUẤN ANH

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840912107947
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Phạm Thị Quỳ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THU BÌNH

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840904051281
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nghiêm Thị Lệ Thu
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ