Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/12/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/12/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/12/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/12/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/10/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/10/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/10/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/10/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 05/10 - 09/10/2020)

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 05/10 - 09/10/2020)

Giá vàng và đôla Mỹ biến động trái chiều, giá cả một số mặt hàng lương thực và thực phẩm thiết yếu trong tuần qua không có nhiều thay đổi.

Xem thêm