Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/3/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/3/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/3/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/3/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/3/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/3/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/3/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/3/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/3/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/3/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 02/3 - 06/3/2020

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 02/3 - 06/3/2020

Giá vàng tăng giảm thất thường, giá đô la Mỹ giảm nhẹ so với đồng Việt Nam trong khi giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ít biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/3/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/3/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/3/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/3/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/3/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/3/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm