Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 16/12 – 20/12/2019

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 16/12 – 20/12/2019

Giá vàng tăng nhẹ, đôla Mỹ tiếp tục ổn định; giá mặt hàng thiết yếu không có nhiều biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 09/12 – 13/12/2019

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 09/12 – 13/12/2019

Giá vàng tăng nhẹ, đôla Mỹ tiếp tục ổn định; giá thịt lợn tăng mạnh.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm