Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 30/5 - 03/6/2022

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 30/5 - 03/6/2022

Giá vàng và giá đôla Mỹ biến động nhẹ, trong khi đó giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ít thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/5/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/5/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/5/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/5/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm