Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/10/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/10/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Hội nghị “Kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP”

Hội nghị “Kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP”

Trung tâm Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đang sản xuất, kinh doanh ngành hàng trên có nhu cầu đăng ký tham gia hội nghị.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/10/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/10/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 07/10 – 11/10/2019

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 07/10 – 11/10/2019

Giá vàng tăng giảm thất thường trong khi giá đô la Mỹ tiếp tục ổn định; giá thịt lợn tăng nhẹ.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/10/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/10/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/10/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/10/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/10/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/10/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/10/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/10/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/10/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/10/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 30/9 – 04/10/2019

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 30/9 – 04/10/2019

Giá vàng tăng nhẹ trong khi giá đô la Mỹ ổn định, giá các mặt hàng thiết yếu ít thay đổi.

Xem thêm