Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/8/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/8/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/8/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/8/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/8/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/8/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 16/08 - 20/08/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 16/08 - 20/08/2021

Giá vàng đi ngang, giá đôla Mỹ tăng giảm theo hai chiều; giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ít biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/8/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/8/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/8/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/8/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/8/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/8/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Không lo thiếu hàng mùa dịch

Không lo thiếu hàng mùa dịch

Hiện nguồn cung hàng hóa trên địa bàn Hải Dương dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/8/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/8/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/8/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/8/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm