Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 10/8 - 14/8/2020

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 10/8 - 14/8/2020

Giá vàng biến động rất mạnh, giá đô la Mỹ ổn định so với đồng Việt Nam; giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có nhiều biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 03/8 - 07/8/2020

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 03/8 - 07/8/2020

Giá vàng tăng sốc, giá đô la Mỹ đi ngang so với đồng Việt Nam; giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu biến động nhẹ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm