Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/9/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/9/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/9/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/9/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bách hóa trực tuyến sôi động trong mùa dịch

Bách hóa trực tuyến sôi động trong mùa dịch

Người tiêu dùng ngày càng gia tăng mua sắm trực tuyến và sử dụng các nền tảng mạng xã hội nhằm thích nghi với bối cảnh đại dịch Covid-19. Điều này cũng đòi hỏi các nhà bán lẻ nhanh chóng chuyển đổi số để thích ứng.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/9/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/9/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/9/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/9/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/9/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/9/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 20/09 - 24/09/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 20/09 - 24/09/2021

Giá vàng và giá đôla mỹ biến động nhẹ trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu ít thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/9/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/9/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/9/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/9/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/9/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/9/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm