Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 06/6 - 10/6/2022

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 06/6 - 10/6/2022

Giá vàng và giá đôla Mỹ dao động nhẹ, trong khi đó giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có nhiều biến động.

Xem thêm