Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/10/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/10/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/10/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/10/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/10/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/10/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 04/10 - 08/10/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 04/10 - 08/10/2021

Giá vàng dao động nhẹ, giá đôla mỹ ổn định trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu ít thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/10/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/10/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/10/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/10/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/10/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/10/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/10/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/10/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/10/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/10/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 27/09 - 01/10/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 27/09 - 01/10/2021

Giá vàng giảm nhẹ, giá đôla mỹ giữ giá trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu không cso nhiều biến động.

Xem thêm