Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/01/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/01/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/01/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/01/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/01/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/01/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 27/12 - 31/12/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 27/12 - 31/12/2021

Giá vàng, giá đôla Mỹ trong tỉnh giảm nhẹ, trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu không có nhiều thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm