Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/9/2020

Giá vàng ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 31/8 – 04/9/2020)

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 31/8 – 04/9/2020)

Giá vàng giảm nhẹ, đôla Mỹ ổn định so với VNĐ; giá một số mặt hàng lương thực và thực phẩm thiết yếu tuần qua ít thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/8/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/8/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 24/8 – 28/8/2020)

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 24/8 – 28/8/2020)

Giá một số mặt hàng lương thực và thực phẩm thiết yếu tuần qua biến động nhẹ.

Xem thêm