Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá thịt lợn dao động nhẹ, giá một số mặt hàng lương thực và thực phẩm thiết yếu sau kỳ nghỉ không có nhiều biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 01/02 - 05/02/2021)

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 01/02 - 05/02/2021)

Giá vàng tiếp tục diễn biến thất thường, đôla Mỹ giảm nhẹ; giá mặt hàng thiết yếu biến động nhẹ.

Xem thêm