Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 06/6 - 10/6/2022

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 06/6 - 10/6/2022

Giá vàng và giá đôla Mỹ dao động nhẹ, trong khi đó giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có nhiều biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/6/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/6/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm