Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 06/12 - 10/12/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 06/12 - 10/12/2021

Giá vàng trong tỉnh tiếp tục tăng giảm thất thường, giá đôla Mỹ tăng nhẹ, trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu không có nhiều thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 29/11 - 03/12/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 29/11 - 03/12/2021

Giá vàng trong tỉnh tăng giảm thất thường, giá đôla Mỹ tăng nhẹ, trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu ít biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm