Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/01/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/01/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/01/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/01/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/01/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/01/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 23/12 – 27/12/2019

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 23/12 – 27/12/2019

Giá vàng tăng nhẹ, đôla Mỹ tiếp tục ổn định; giá mặt hàng thiết yếu ít thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm