Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 18/01 - 22/01/2021)

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 18/01 - 22/01/2021)

Giá vàng diễn biến thất thường, đôla Mỹ tăng nhẹ; giá mặt hàng thiết yếu biến động nhẹ.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 18/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/12/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/12/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm