Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/10/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/10/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 21/9 - 25/9/2020)

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 21/9 - 25/9/2020)

Giá vàng tiếp tục giảm nhẹ, giá đôla Mỹ tăng nhẹ trong khi giá cả một số mặt hàng lương thực và thực phẩm thiết yếu tuần qua không có nhiều thay đổi. 

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/9/2020

Giá váng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/9/2020

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/9/2020

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm