Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 02/12 – 06/12/2019

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 02/12 – 06/12/2019

Giá vàng biến động nhẹ, đôla Mỹ ổn định; giá một số mặt hàng thiết yếu ít thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/12/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/12/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/11/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/11/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 25/11 – 29/11/2019

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 25/11 – 29/11/2019

Giá vàng tiếp tục biến động thất thường, đôla Mỹ tăng nhẹ; giá một số mặt hàng thiết yếu không có nhiều thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/11/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/11/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/11/2019

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/11/2019

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm