Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/9/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/9/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/9/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/9/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/9/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/9/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/9/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/9/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/9/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/9/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 22/8 – 26/8/2022

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 22/8 – 26/8/2022

Giá vàng và giá đôla Mỹ diễn biến tăng giảm thất thường, trong khi đó giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ít biến động.

Xem thêm