Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 08/11 - 12/11/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 08/11 - 12/11/2021

Giá vàng trong tỉnh tăng nhẹ, giá đôla mỹ đi xuống; giá một số mặt hàng thiết yếu không có nhiều biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/11/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/11/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm