Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/9/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/9/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/9/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/9/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 31/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 30/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 22/8 – 26/8/2022

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 22/8 – 26/8/2022

Giá vàng và giá đôla Mỹ diễn biến tăng giảm thất thường, trong khi đó giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ít biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 24/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm