Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/03/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/03/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 07/03 - 11/03/2022

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 07/03 - 11/03/2022

Giá vàng và giá đôla Mỹ tăng giảm thất thường so với đồng Việt Nam; giá một số mặt hàng thiết yếu không có nhiều biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/03/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/03/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/03/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/03/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/03/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/03/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/03/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/03/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/03/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/03/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 28/02 - 04/03/2022

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 28/02 - 04/03/2022

Giá vàng tăng mạnh, giá đôla Mỹ tăng giảm thất thường so với đồng Việt Nam; giá một số mặt hàng thiết yếu biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/03/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/03/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/03/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/03/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm