Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 20/12 - 24/12/2021

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 20/12 - 24/12/2021

Giá vàng trong tỉnh tiếp tục tăng giảm theo hai chiều, giá đôla Mỹ giảm nhẹ, trong khi đó giá một số mặt hàng thiết yếu ít biến động.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 17/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/12/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/12/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm