Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/02/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/02/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 22/01 - 29/01/2021)

Tổng hợp thị trường mặt hàng thiết yếu tỉnh Hải Dương tuần (Từ 22/01 - 29/01/2021)

Giá vàng tiếp tục diễn biến thất thường, đôla Mỹ dao động nhẹ; giá mặt hàng thiết yếu biến động nhẹ.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/01/2021

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/01/2021

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm