Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 30/10 – 03/11/2017)

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 30/10 – 03/11/2017)

Giá vàng và USD biến động tăng giảm đan xen, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống không có nhiều thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm