Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CỬA HÀNG DUNG TRIỀU

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840936166367
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DUNG TRIỀU
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HUẾ LAN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840986628996
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HUẾ LAN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THANH HUYỀN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840962718000
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THANH HUYỀN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG CẢNH NGA

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840976194277
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: CẢNH NGA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THIỆN HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401642225040
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THIỆN HƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VĨNH THUẬN

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +84976819133
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: LƯU VĂN TÂN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LÝ NGUYỄN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401663285992
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LÝ NGUYỄN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG QUÝ THẮNG

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840985967559
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: QUÝ THẮNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUẤN KIỆT

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401656196485
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUẤN KIỆT
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG KIM THOA

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401662465806
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: KIM THOA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ IN THÁI BÌNH DƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203712777
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ VĂN HUY
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LIÊN HOAN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840972488819
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LIÊN HOAN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HƯỜNG LỰC

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401228325739
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HƯỜNG LỰC
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THUẬN THÀNH

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840979797136
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: VŨ XUÂN HIỀN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG ĐỨC DUNG

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840983163530
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ĐỨC DUNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LINH XUÂN

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +840989072861
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LINH XUÂN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯƠNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203240868
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: KHÚC HIỆP PHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HƯƠNG NGHĨA

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 •   +8401688390412
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HƯƠNG NGHĨA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH HD THÀNH NAM

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840943686686
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: KHÚC XUÂN NAM
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH CERAGLAS

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840904683835
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ THỊ THÀNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ