Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CỨA HÀNG THẮNG THUYẾT

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +841699455008
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THẮNG THUYẾT
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HOÀNG NGÂN

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +84965322111
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG QUÝ HOA

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840166663589
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: QUÝ HOA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỨ HÀNG ĐẠT NGỌC

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840983171209
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ĐẠT NGỌC
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUẤN MÁT

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +8402203378862
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUẤN MÁT
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

QUYẾT THI

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +8401689113815
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: QUYẾT THI
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬ HÀNG XÂY HẰNG

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840976619641
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: XÂY HẰNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG BÍCH THANH

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840962285491
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: BÍCH THANH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THU PHƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840984785482
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THU PHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG THÁI LAN

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +8402203786272
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: VƯƠNG ĐỨC TOÁN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH NAM

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +8402203785101
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: DƯƠNG VIỆT ANH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SAO VÀNG VIỆT - ÚC

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840984171998
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: TRỊNH TUẤN ANH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH CHICKEN P.T

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +8402203626476
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: VŨ ĐÌNH PHONG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BEMICO

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840971313288
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: LÊ DUY THANH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PARIS MEDICAL

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +84972530931
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM VĂN PHONG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁNH PHƯƠNG HD

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +841647018291
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG LỰC
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ