Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CÔNG TY TNHH CAO SU PT

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840220377719
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN TRÌNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÂN BÓN NHẬT MỸ

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840220377805
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM KHẮC TRƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HOÀNG LONG

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840913055456
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN VIỆT DŨNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ỐNG NHỰA CAO CẤP ASEAN

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840987563863
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: HOÀNG TRUNG HIẾU
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG PHƯƠNG LÂM

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840904527631
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: PHƯƠNG LÂM
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HOÀN THANH

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +8401694291315
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HOÀN THANH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG SÁNG HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840987515379
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: SÁNG HƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DIỄN HƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840983668225
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DIỄN HƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LAN ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +84016665045700
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LAN ĐẠT
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG KỲ CHƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840968579656
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: KỲ CHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Công ty TNHH EURA-TOP

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +8402203778667
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Bùi Thị Hương Giang
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SINH

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840989018926
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH TÂM

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +841647232394
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN QUANG THÀNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ