Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Đại Lý Bia Rượu Bánh Kẹo Giang Sâm

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840917340431
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa Hàng Phương Nga

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +843203862407
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀ AN

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203853387
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HỒI
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THUẬN THÀNH

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840979797136
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: VŨ XUÂN HIỀN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯƠNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203240868
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: KHÚC HIỆP PHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH HD THÀNH NAM

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840943686686
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: KHÚC XUÂN NAM
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOA VIỆT

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203848567
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN CHIẾN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +84022038523109
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC PHÚC
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN BALTIC - HẢI DƯƠNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840220368003
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: ĐẶNG QUỐC CƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN BIA - RƯỢU HẢI ĐÀ

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203894599
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN THẾ PHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN LONG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203840758
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: BÙI HUY CƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN THIỆN

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203836868
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: LÊ ĐÌNH THIỆN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI HẢI VÂN (TNHH)

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203853533
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ QUANG HƯNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ TÂN HƯNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840904277796
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: TRỊNH THỊ NGỌC LAN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG LÂM SẢN VIỆT HƯNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203843609
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: PHẠM HỒNG THAO
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN HERA VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402206255855
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BÌNH DUNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203858366
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: VŨ THANH BÌNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

DNTN TUẤN ANH

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840912107947
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Phạm Thị Quỳ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CTY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THU BÌNH

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840904051281
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nghiêm Thị Lệ Thu
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG ANH MIỆN

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203853571
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: NGUYỄN ANH MIỆN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ