Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CÔNG TY TNHH BLUE TEC VINA

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8402203720091
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: JANG JAE SUN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG KIÊN

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8402203720166
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: VŨ THỊ VÂN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHÁT HẢI DƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +840912394481
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG TOẢN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG ĐỨC LUYÊN

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +840912319405
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ĐỨC LUYÊN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG NGỌC HIỀN

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8402203721526
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: NGỌC HIỀN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG BÍCH LIÊN

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8401688463927
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: BÍCH LIÊN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN PHƯƠNG ĐÔNG

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8402203720406
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI QNT VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +840915347345
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện:
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ANH

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8402203728057
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: BÙI BÁCH VĨNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SƠN TRANG

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +840983697089
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN DANH TÚ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8402203751488
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN HƯNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY TIẾN PHÁT

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +84982365828
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: NGHIÊM THỊ THÚY
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAXIMKOREA VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +840985899056
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: BÙI DUY GIÁP
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 0801182337

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BÌNH MINH HD

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +840975880881
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: BÙI VĂN MINH
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 0801100246

CÔNG TY CỔ PHẦN FORFARMERS VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8403203856268
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN PHONG
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 0801099840

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HẢI HÀ

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   +8403203720529
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM MINH TUẤN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 0800099823