Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CỬA HÀNG HOÀI THU

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +840937805999
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HOÀI THU
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HUỆ HIẾN

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +8401683182182
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HUỆ HIẾN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THỊNH MÂY

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +8401657466883
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THỊNH MÂY
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THỊNH MÂY

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +8401657466883
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THỊNH MÂY
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ KHÁNH AN

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +8402203828288
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: HOÀNG THU HƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +840220382002
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN TOẠ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Công ty TNHH MTV TM và vận tải Đức Mạnh

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +8402203520678
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Phượng
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HẢI DƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +840904624166
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGÔ QUANG TẠO
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Công ty CP Chế biến nông sản Hải Dương

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +84904624166
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: Ngô Quang Tạo
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV - TM - THÀNH ĐẠT

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +84948409336
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: MẠC DUY ĐẠT
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÔI VÀ KHOÁNG SẢN KINH MÔN

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +840203937289
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: BÙI THỊ LÝ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VT TRƯỜNG AN

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +84986985972
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN PHƯƠNG TRANG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN PHÚ PHÁT

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +84914130311
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TOÀN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐỨC 666

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +84907152666
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN TOẢN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC TRƯỜNG XUÂN

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +84985684469
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ VĂN PHÚC
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TMDV DUY ĐÔNG

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +84914200391
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM THỊ HIỆN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN PHONG

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +841689957833
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: VŨ VĂN PHONG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HÙNG 568

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 •   +84915823699
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM VĂN THƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ