Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ IN TRƯỜNG THÀNH

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840975353188
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN KHẮC TÂM
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN HƯNG

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +8402203864548
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: PHƯƠNG THỊ LÝ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XUÂN CẦU

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +8402203887888
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: BÙI VĂN VIỆN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG ĐẠI PHÚ

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840972866835
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ĐẠI PHÚ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HÙNG DUYÊN

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840917183686
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HÙNG DUYÊN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LONG NGÃI

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +8401696331789
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LONG NGÃI
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG XUÂN QUỲNH

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840983749239
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: XUÂN QUỲNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỀM

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840989828245
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM VĂN ĐIỀM
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC VƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +84968063838
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM QUỐC SINH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẰNG THẠO

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +84984124552
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: CAO VĂN THẠO
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI HƯNG ĐẠO ST

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +84937460606
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN HỮU THỦ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIANG PHÚ ĐÔNG

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +8403202478619
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH BẢNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất
 • Mã số thuế: 0800559213

Công Ty TNHH Đặc Sản rươi cáy Hà tiến

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +84368216166
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Hà Văn Bảy
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 0801326765

Công Ty TNHH Đặc Sản rươi cáy Hà tiến

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +84368216166
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Hà Văn Bảy
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ
 • Mã số thuế: 0801326765