Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty TNHH một thành viên Hưng Việt

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840982828607
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Tăng Xuân Trường
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VĨNH THUẬN

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +84976819133
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: LƯU VĂN TÂN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ IN THÁI BÌNH DƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203712777
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ VĂN HUY
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN LONG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203610389
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN THẾ HIỆP
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MAY SULY VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203728290
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM THỊ LÂN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DOANH NGUYÊN

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840906522153
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DOANH NGUYÊN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG VIÊN TƯỞNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840982713423
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: VIÊN TƯỞNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG KHÁNH HUYỀN

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840975299643
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: KHÁNH HUYỀN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HOA PHÓNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840978965583
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HOA PHÓNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DUY KHÁNH

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401688536616
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DUY KHÁNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TÍNH LUYÊN

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401687412862
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TÍNH LUYÊN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HIẾU NGHIÊM

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401628661171
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HIẾU NGHIÊM
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HUỆ PHƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401686615347
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HUỆ PHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THỦY LỢI

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840974574698
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THỦY LỢI
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG XUÂN TRỌNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401685366166
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: XUÂN TRỌNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HIỂN LÝ

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840934555836
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HIỂN LÝ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ IN THÁI BÌNH DƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203712777
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ VĂN HUY
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN LONG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203610389
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: NGUYỄN THẾ HIỆP
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HT VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840973003410
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHAN VĂN THẨM
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG PANDA

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203895167
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: HOÀNG ĐÌNH CÔNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ