Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản XK Thanh Hà

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   0983371259
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Mận
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH CERAGLAS

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840904683835
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ THỊ THÀNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUẤN ANH

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840963555386
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUẤN ANH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG PHƯƠNG THU

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840904694179
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: PHƯƠNG THU
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG SÁU VĨNH

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840917340103
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: SÁU VĨNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG BẰNG LƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8401263430844
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: BẰNG LƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DŨNG THIỆP

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840989782815
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DŨNG THIỆP
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUẤN NA

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840904269923
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUẤN NA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DỰ NHÂN

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8401656773338
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DỰ NHÂN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4H

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8401299396666
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN THỊ THỦY
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỐP PHÚC CƯỜNG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8402203512886
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM THỊ MƯỜI
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Cường Anh

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840913815127
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Anh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Văn Trung

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840913815127
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Bùi Văn Trung
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Ngoan Quý

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8402203815557
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Đỗ Văn Đức
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Nga Điếm

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8402203813948
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Văn Điếm
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Đức Hà

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8401687801719
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Lê Minh Đức
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8402203818866
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: LÊ VĂN ANH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Công ty TNHH MTV Rau củ quả an toàn Thanh Hà

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +84906185590
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Phạm Thị Huyền Trang
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn