Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CỬA HÀNG DUNG THỊNH

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840973883648
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DUNG THỊNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DUNG TRIỀU

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840936166367
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DUNG TRIỀU
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH P&E HẢI DƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840919137109
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN ANH TUẤN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ CHU ĐẬU HẢI DƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8402203541898
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: HOÀNG QUỐC THÀNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

Công ty TNHH TM và Dịch vụ Hưng Thịnh

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8402203754440
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Vương Thị Thọ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840966676666
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện: Hoàng Xuân Điều
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa Hàng Thanh Phụng

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840904679321
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Trần Quang Phụng
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa Hàng Dung Đại

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8402203754240
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Trần Thị Dung
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa hàng Nga Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840968566569
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phan Đình Tuấn
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Cửa Hàng Minh Sáng

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840961002119
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Phan Thị Minh
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Hộ kinh doanh Thu Hà

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840904427336
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Ngô Thu Hà
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Hộ kinh doanh Trí Tiêm

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8402203755633
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Trần Hữu Trí
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Hộ kinh doanh Nga Duy

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840972455827
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: Nguyễn Thị Nga
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINASO

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8402203754844
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: ĐINH VĂN TÙNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MIKEYFEED - TC

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8401692738888
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẾN THÀNH

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8402203754950
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: VŨ ĐÌNH LỘC
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn

CÔNG TY CỔ PHẦN PVR VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8402203753451
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: PHẠM VĂN LONG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG AN HOÀNG PHÁT

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +8402203869299
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM TẤT HÙNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HP

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840962239152
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: PHẠM THỊ THU
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BẮC BÌNH

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   +840936183999
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN BÌNH
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ