Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CÔNG TY CỔ PHẦN MEITRO

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840947280555
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: MAI VĂN TÂN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG PLASTIC HD

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840915101018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG BÀI THẮNG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840986410476
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: BÀI THẮNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG NHẤT CHUYỂN

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401666069182
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: NHẤT CHUYỂN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG ANH GIANG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840963400737
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ANH GIANG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUỆ HẢO

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401664936369
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUỆ HẢO
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG PHA THẮM

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840962796681
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: PHA THẮM
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HỒNG THÚY

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401686355743
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HỒNG THÚY
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG QUYỆN NHỊP

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401654762229
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: QUYỆN NHỊP
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG MẠNH HÙNG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401644396166
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: MẠNH HÙNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUYỂN TRANG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840982569653
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUYỂN TRANG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ