Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CỬA HÀNG ANH MIỆN

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203853571
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: NGUYỄN ANH MIỆN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THU PHƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840984785482
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THU PHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG BÌNH LAN

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   +840968794099
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: BÌNH LAN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG SÁU BẮC

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   +8401648505168
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: SÁU BẮC
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4H

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8401299396666
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN THỊ THỦY
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN LONG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203610389
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN THẾ HIỆP
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG HẢI

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203856235
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN THỊ KHÁNH THIỆN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH MAY SULY VIỆT NAM

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8402203728290
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: PHẠM THỊ LÂN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DOANH NGUYÊN

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840906522153
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DOANH NGUYÊN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG VIÊN TƯỞNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840982713423
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: VIÊN TƯỞNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG KHÁNH HUYỀN

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840975299643
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: KHÁNH HUYỀN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HOA PHÓNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840978965583
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HOA PHÓNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DUY KHÁNH

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401688536616
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DUY KHÁNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TÍNH LUYÊN

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401687412862
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TÍNH LUYÊN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HIẾU NGHIÊM

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401628661171
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HIẾU NGHIÊM
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HUỆ PHƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401686615347
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HUỆ PHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG THỦY LỢI

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840974574698
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: THỦY LỢI
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG XUÂN TRỌNG

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +8401685366166
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: XUÂN TRỌNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HIỂN LÝ

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   +840934555836
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HIỂN LÝ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

Công ty TNHH Minh Hải-Minh Hải Plaza

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840983255419
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: Nguyễn Minh Hải
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ