Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CỬA HÀNG NHẤT CHUYỂN

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401666069182
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: NHẤT CHUYỂN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG ANH GIANG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840963400737
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ANH GIANG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUỆ HẢO

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401664936369
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUỆ HẢO
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG PHA THẮM

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840962796681
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: PHA THẮM
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HỒNG THÚY

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401686355743
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HỒNG THÚY
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG QUYỆN NHỊP

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401654762229
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: QUYỆN NHỊP
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG MẠNH HÙNG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +8401644396166
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: MẠNH HÙNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUYỂN TRANG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840982569653
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUYỂN TRANG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ IN TRƯỜNG THÀNH

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840975353188
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN KHẮC TÂM
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN HƯNG

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +8402203864548
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: PHƯƠNG THỊ LÝ
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XUÂN CẦU

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +8402203887888
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: BÙI VĂN VIỆN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM CL

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   +8401672839999
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: DƯƠNG VĂN ĐÔNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH ELIZA

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   +8402206268888
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG ĐẠI PHÚ

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840972866835
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ĐẠI PHÚ
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG HÙNG DUYÊN

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840917183686
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: HÙNG DUYÊN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG LONG NGÃI

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +8401696331789
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: LONG NGÃI
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG XUÂN QUỲNH

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 •   +840983749239
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: XUÂN QUỲNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN LONG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203840758
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: BÙI HUY CƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN THIỆN

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203836868
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: LÊ ĐÌNH THIỆN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI HẢI VÂN (TNHH)

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203853533
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: LÊ QUANG HƯNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ