Danh sách nhà phân phối

Quận/huyện


CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +84022038523109
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC PHÚC
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOA VIỆT

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203848567
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN CHIẾN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUẤN ANH

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840963555386
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUẤN ANH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN BALTIC - HẢI DƯƠNG

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +840220368003
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: ĐẶNG QUỐC CƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG PHƯƠNG THU

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840904694179
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: PHƯƠNG THU
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG SÁU VĨNH

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840917340103
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: SÁU VĨNH
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN BIA - RƯỢU HẢI ĐÀ

 • Quận/huyện: Thành phố Hải Dương
 •   +8402203894599
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: NGUYỄN THẾ PHƯƠNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG BẰNG LƯƠNG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8401263430844
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: BẰNG LƯƠNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DŨNG THIỆP

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840989782815
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DŨNG THIỆP
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUẤN NA

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +840904269923
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUẤN NA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG DỰ NHÂN

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 •   +8401656773338
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: DỰ NHÂN
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HOÀNG LONG

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840913055456
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN VIỆT DŨNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ỐNG NHỰA CAO CẤP ASEAN

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840987563863
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: HOÀNG TRUNG HIẾU
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG PHƯƠNG LÂM

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   +840904527631
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: PHƯƠNG LÂM
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG QUÝ HOA

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840166663589
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: QUÝ HOA
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỨ HÀNG ĐẠT NGỌC

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +840983171209
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: ĐẠT NGỌC
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG TUẤN MÁT

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   +8402203378862
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: TUẤN MÁT
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN MEITRO

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840947280555
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần
 • Người đại diện: MAI VĂN TÂN
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG PLASTIC HD

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840915101018
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH
 • Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
 • Kênh phân phối: Sản xuất, Bán buôn, Bán lẻ

CỬA HÀNG BÀI THẮNG

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   +840986410476
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể
 • Người đại diện: BÀI THẮNG
 • Kênh phân phối: Bán buôn, Bán lẻ