Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CHLPG Quyết Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Quyết
 •   Bỉnh Dy- Kỳ Sơn, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thành Thanh

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Đồng Văn Thành
 •   Hàm Hy- Cộng Lạc, Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Vững Nhuần

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Phạm Khắc Vững
 •   Phượng Kỳ, Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Bộ Xoan

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Bộ
 •   Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Vụ Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Vụ
 •   An Lao, An Thanh, Xã An Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Minh Dung

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Bàn
 •   Khu An Nhân Đông, TT. Tứ Kỳ, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Khánh Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Vũ Học Khánh
 •   Tứ Kỳ Hạ, Phượng Kỳ, Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPGThanh Thành

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Danh Thành
 •   Xã Ngũ Hùng, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Kiềm Đáo

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Kiềm
 •   Ngũ Hùng -Thanh Miện, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hoài Thuấn

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Thuấn
 •   Xã Tân Trào, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuấn Sen

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tuấn
 •   Xã Tân Trào, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thiêm Oánh

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Phạm văn Thiêm
 •   Chợ Hoành- Lê Hồng, Xã Lê Hồng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hào Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: An Văn Hào
 •   Gia Côc- Tứ Cường, Xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Quang Huy

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Huy
 •   Thọ Trương- Lam Sơn, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hải Triều

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Trịnh Hải Triều
 •   Bích Thuỷ- Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHXD+KDMHL Số 42

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 •   TT Thanh Miện, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuệ Liên

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Đào Đình Tuệ
 •   Xã Đoàn Tùng , Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thành Lộc

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Xuân Lộc
 •   Hồng Quang, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tốt Lịch

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Bường
 •   Xã Lam Sơn, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG + Xang dau Hung Son

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Miện
 • Chủ sở hữu: Bui thi Oanh
 •   Hung Son, Xã Hùng Sơn, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: