Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


LPG nam Cường

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Hưng
 •   Xã Hưng Long, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Trong Anh

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Bùi Quang Trọng
 •   Xã Hưng Long, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPH Tuấn Hồng

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tuấn
 •   Xã Hồng Đức, Xã Hồng Đức, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hoàn Oanh

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Hoàn
 •   Xã Tân Phong, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Bắc Phin

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Bùi Kế Bắc
 •   Hưng Long, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Hoàng Hương

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Đặng Thị Hương
 •   Hưng Long, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thanh Thuấn

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Huấn
 •   Ninh Thành- Ninh Giang, Xã Ninh Thành, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Vân Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Đoàn Quan Tuấn
 •   Khu 3 TT Ninh Giang, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPGNgọc Thanh

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Thanh
 •   Xã Ninh Thành, Xã Ninh Thành, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLGP Quyết Ngát

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Hoàng Văn Quyết
 •   Chợ Đọ, xã Ứng Hoè, Xã Ứng Hoè, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Toản Huệ

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Mai Thị Huệ
 •   Xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thìn Hà

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thìn
 •   Xã Nghĩa An, Xã Nghĩa An, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thêu Vy

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Phạm Ngọc Vy
 •   Xã Hoàng Hanh, Xã Hoàng Hanh, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Phương Thảo

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Phương
 •   Xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Dũng Dung

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Bùi Xuân Dũng
 •   Đồng Tâm- TT Ninh Giang, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Huỳnh Luyến

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Huỳnh
 •   Thôn 6- Tân Hương, Xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Mạnh Khơỉ

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Vũ Đức Khởi
 •   Chợ Bò- Hồng Phong, Xã Hồng Phong, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thanh Ánh

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Hoàng Thế Thanh
 •   Cầu Ràm- Nghĩa An, Xã Nghĩa An, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPGTĩnh Là

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tĩnh
 •   Chợ Đọ- Ứng Hoè, Xã Ứng Hoè, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hiểu Phượng

 • Quận/huyện: Huyện Ninh Giang
 • Chủ sở hữu: Lương Văn Hạnh
 •   Tam Tương- Hồng Thái, Xã Hồng Thái, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: