Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH LPG Huy Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Vũ Huy Tuấn
 •   Mộ Trạch, Tân Hồng, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Yên Mai

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Hoàng Đình Yên
 •   Phụng Viện, Vĩnh Hồng, Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Kiên Nhanh

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Nhữ Đình Kiên
 •   Đường 20, My Cầu, Tân Hồng, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Dung Hà

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Dung
 •   Bằng Trai, Vĩnh Hồng, Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hoà Cúc

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Hoà
 •   Lương Ngọc, Thúc Kháng, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thái Dương

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thắng
 •   Hà Tiên, Thái Dương, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Quang Huy

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Huy
 •   Thôn Vạc, Thái Học, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hưng Thuý

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hưng
 •   Cậy, Long Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Phương Anh

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Đỗ Thị Quyên
 •   Thị tứ Phủ, Thái Học, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thanh Dung

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Phạm Phú Cách
 •   Trung tâm xã Cổ Bì, Xã Cổ Bi, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG số 63 Tráng Liệt

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   Xã Tráng Liệt, Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG số 64 Nhân Quyền

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   Xã Nhân Quyền, Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Văn Ngọc

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Đỗ Văn Ngọc
 •   Số 26 đường Thanh Niên, TT. Kẻ Sặt, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Biên Cúc

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Vũ Xuân Biên
 •   Mộ Trạch, Tân Hồng, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Huân Miền

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Phạm Ngọc Huân
 •   Sồi Cầu, Thái Học, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Đăng Ngà

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Vũ Duy Đăng
 •   Thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Duy Linh

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Vũ Duy Linh
 •   Thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Duy Giang

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Vũ Duy Giang
 •   Đường Thống Nhất, TT. Kẻ Sặt, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thanh Thuỷ

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 •   Cụm 5, Nhân Quyền, Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hiếu Hoa

 • Quận/huyện: Huyện Bình Giang
 • Chủ sở hữu: Vũ Tất Hiếu
 •   Phục Lễ, Vĩnh Hồng, Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: