Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH LPG Quốc Hoa

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: DNTN đầu tư thương mại Quốc Hoa
 •   Khu Nhân Đào, TT Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Du Thơm

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Du
 •   Thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, Xã Hồng Phong, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thuẫn Duyên

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Thuẫn
 •   Thôn An Lương, xã An Lâm, Xã An Lâm, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Toàn Chuyền

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Minh Toàn
 •   407 Nguyễn Trãi, khu Đồng Khê, TT Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Văn Huấn

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Huấn
 •   Xã Minh Đức, Xã Minh Đức, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Phong Liên

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Tiến Lực
 •   Thôn An Đông, xã An Bình, Xã An Bình, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tuấn Hà

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tuấn
 •   141 Trần Phú, TT Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Yên Vinh

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Yên
 •   Thôn Kim Độ, Hiệp Cát, Xã Hiệp Cát, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG số 55

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 •   TT Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Sơn Hải

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Đặng Văn Sơn
 •   Xã Nam Trung, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hùng Nga

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Vũ Đình Hùng
 •   đội 6 An Xá – xã Quốc Tuấn, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Chất Bắc

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Chất
 •   Xã Nam Trung, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Truật Hà

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Linh Duy Truật
 •   xã Nam Trung, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tĩnh Mai

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Trần Thế Tĩnh
 •   thôn An Xá – xã Quốc Tuấn, Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tiếp Thương

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Đinh Xuân Tiếp
 •   thôn Giữa – xã Thái Tân, Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tám Tươi

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Trần Quang Tám
 •   91 Nguyễn Văn Trỗi – TT Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG + XD ThanhQuang

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thành
 •   Linh Khê – Thanh Quang, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Duyên Thoan

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Duyên
 •   đường Trần Hưng Đạo – TT Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hòa Đào

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Mạc Đức Hòa
 •   thôn Lang Khê – xã An Lâm, Xã An Lâm, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH CPG Thanh Luyến

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Chủ sở hữu: Lê Ngọc Thanh
 •   số 562 Trần Phú – TT Nam Sách, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: