Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH LPG Hùng Trâm

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Mạnh Hùng
 •   Thôn Cao Duệ, Nhật Tân, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Huynh Hà

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Huynh
 •   Đại Tỉnh, Hoàng Diệu, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Dương Hải

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Dương
 •   Cát Tiền, Hồng Hưng, Xã Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thiệu Sợi

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Công Thiệu
 •   Thôn Đông Hào, Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Cảnh Nhì

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Tăng Hữu Cảnh
 •   Số 142 phố Giỗ, TT. Gia Lộc, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thuỷ Tuân

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Tuân
 •   Số 432, đường Nguyễn Chế Nghĩa, TT. Gia Lộc, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Luận Tâm

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Kim Lượng
 •   Đường Lê Thanh Nghị, TT. Gia Lộc, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Vệ Băng

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Băng
 •   Chợ Rồng, Cao Duệ, Nhật Tân, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Sông Yến

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Hoàng Mai Sông
 •   Số 134 phố Giỗ, TT. Gia Lộc, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG An Duyên

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn An
 •   Minh Tân, Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Trùng Khánh

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 •   Trùng Khánh, Xã Trùng Khánh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Quang Thài

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Vĩnh
 •   Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Cương Lan

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Cương
 •   Gia Xuyên, Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Khởi Thanh

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Mai Văn Khôi
 •   Thôn Chằm, Phương Hưng, Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tiến Phóng

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Đặng Nam Tiến
 •   Thôn Nội, Toàn Thắng, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Nhất Lượn

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Nhất
 •   Minh Tân, Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Luận Tâm

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Kim Lượng
 •   Đường Lê Thanh Nghị, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Trường Giang

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Hoàng Kim Luận
 •   Mỹ Hảo, Xã Ngọc Liên, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Vệ Băng

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Băng
 •   Chợ Rồng, Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Sông Yến

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Hoàng Mai Sông
 •   Số 134 phố Giỗ, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: