Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH LPG Mai Ngữ

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Lê Mai Ngữ
 •   Đội Đông, Thạch Lỗi, Thạch Lỗi, Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Năm Lan

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Vũ Xuân Năm
 •   Bình Long, Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Yên Hoà

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Đỗ Văn Yên
 •   Uyên Đức, Cẩm Văn, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Quang Khái

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Khái
 •   Thôn Ngọ, TT Lai Cách, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Mạnh Hùng

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Mạnh Hùng
 •   Tràng Kỹ, Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Nhàn Tho

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Trần Thị Thanh Nhàn
 •   Số 53 đường Độc Lập, khu 1, TT. Cẩm Giàng, Thị trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Bích Vực

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Vũ Xuân Bích
 •   Đông Giao, Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hân Tươi

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Hân
 •   Quảng Cư, Cẩm Đoài, Xã Cẩm Đoài, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tĩnh Tuyến

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Vũ Duy Tĩnh
 •   Xóm Cầu, Thạch Lỗi, Thạch Lỗi, Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Sơn Nhàn

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Sơn
 •   Phú An, Cao An, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Ngọc Liên

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   Bình Phiên, Ngọc Liên, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hà Tâm

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Phạm Thị Hà
 •   Phúc A, Cẩm Phúc, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG số 56 Cẩm Phúc

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   xã Cẩm Phúc, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thạo Lê

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Phạm Thị Lê
 •   Vĩnh Lại, Cẩm Đông, Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Quang Vịnh

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Vịnh
 •   Văn Thai, Cẩm Văn, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Quang Bách

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Bách
 •   Mỹ Vọng, Ngọc Liên, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hưng Lương

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Duy Hưng
 •   Phúc A, Cẩm Phúc, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thế Mai

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Vũ Thế Mai
 •   Mậu Tài, Cẩm Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hải Đăng

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 •   Cờ Đỏ, Cẩm Phúc, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Trường Giang

 • Quận/huyện: Huyện Cẩm Giàng
 • Chủ sở hữu: Hoàng Kim Luận
 •   Mỹ Hảo, Ngọc Liên, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: