Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH LPG Quyền Luyến

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Kim Quyền
 •   Thôn 3 Kim Xuyên, xã An Sinh, Xã An Sinh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Cao Thê

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Dương Văn Cao
 •   xã Hiệp Sơn, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Liễu Bảo

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Bảo
 •   Xã An Sinh, Xã An Sinh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Miền Loan

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Hoàng Thị Loan
 •   xã An Phụ, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

Cửa hang LPG Đạo Nga

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Vũ Hữu Đạo
 •   Xóm 1 xã Minh Hòa, Xã Minh Hòa, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Huyên Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Huyên
 •   Thôn Dương Nham, xã Phạm Mệnh, Xã Phạm Mệnh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

H LPG xăng dầu Phạm Mệnh

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: DNTN Minh Kiên
 •   Thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, Xã Phạm Mệnh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hiền Điện

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Hiền
 •   Xóm 4, Minh Hòa, Xã Minh Hòa, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG số 112

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: CNXD HD
 •   TT Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG số 22

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: CNXD HD
 •   xã Hiệp An, Xã Hiệp An, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG số 20

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: CNXD HD
 •   TT Minh Tân, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thủy Ngọc

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Ngọc
 •   phố Cộng Hòa - TT Kinh Môn, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Minh Thúy

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Phó Đức Minh
 •   khu 2 Hạ Chiểu - TT Minh Tân, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Huy Hưng

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Phạm Thị Bình
 •   thôn An Cường - xã Hiệp Sơn, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hiên Trang

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Trần Duy Bích
 •   Khu 3 Bích Nhôi - TT Minh Tân, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Mẽ Lượn

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Trương Thị Lượn
 •   Khu Vạn Chánh - TT Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Linh Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Linh
 •   khu 2 Hạ Chiểu - TT Minh Tân, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Cường Hằng

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Ngô Văn Cường
 •   thôn Trí Giả - xã Thái Sơn, Xã Thái Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Đoàn Quy

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Châu Văn Đoàn
 •   xã Thái Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Mười Lựu

 • Quận/huyện: Huyện Kinh Môn
 • Chủ sở hữu: Trần Thị Lựu
 •   TT Minh Tân, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: