Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH LPG Nguyễn Xuân Hừng

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Xuân Hừng
 •   TT Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Sĩ Giang

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Lương Thị Giang
 •   Xã Hiệp An, Xã Hiệp An, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thắng Loan

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thắng
 •   Thôn 1, xã Hiệp An, Xã Hiệp An, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Long Hiền

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Mạc Văn Long
 •   Thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên, Xã Kim Xuyên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Toan Thiệu

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Bùi văn Toan
 •   xã Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Xuân Trọng

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Trọng
 •   Thôn Viên Chử, xã Kim Tân, Xã Kim Tân, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG số 105

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   Xã Kim Anh, Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG xăng dầu Kim Anh

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 •   xã Kim Anh, Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hùng Sen

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Quán Thị Sen
 •   đường 388, xã Tam Kỳ, Xã Tam Kỳ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Xuân Bổn

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Bổn
 •   thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Ngọc Hải

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Hải
 •   xã Kim Xuyên, Xã Kim Xuyên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thiệu xiêm

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Thiệu
 •   xã Liên Hòa, Xã Liên Hòa, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Loan Khởi

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Khởi
 •   Chợ Xi – xã Kim Lương, Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Minh Hà

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hà
 •   xóm Văn Minh – Kim Anh, Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG DNTN Song Hỷ

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Hỷ
 •   Kỳ Côi – Tam Kỳ, Xã Tam Kỳ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Minh Thủy

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Lê Quốc Thủy
 •   xã Kim Anh, Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Vịnh Thuý

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Vịnh
 •   Xã Kim Anh, Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thái Nga

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Phạm Đắc Thái
 •   Thôn Lai Khê, xã Cộng Hoà, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Huệ Linh

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Trần Văn Tốn
 •   Xã Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Cao Bằng

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Bằng
 •   xã Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: