Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CHLPG Trọng Lợi

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Trọng Lợi
 •   xã Thanh Hồng, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thi Hương

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Cao Văn Thi
 •   Xuân An - Thanh Khê, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tùng Quả

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Bùi Ngọc Tùng
 •   Thanh Cường- Thanh Hà, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuấn Thùy

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Tuấn
 •   Tú Y- Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuyến Đới

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Vũ Tuấn Đới
 •   Cam Lộ- Tân Việt, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Quang Đoàn

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Đoàn
 •   Tiền tiến- Thanh Hải, Xã Tiền Tiến, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Văn Quang

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Mạc Văn Quang
 •   Thanh Xá- Thanh Hà, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thanh Cường

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Trịnh Văn Trúc
 •   xã Thanh Cường, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thanh Bính

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Di
 •   X. Thanh Bính, Xã Thanh Bính, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tâm Tuyên

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Đòn Trọng Tâm
 •   Du La- Cẩm Chế, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPGQuế Thành

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Lê Văn Thành
 •   Phúc Giới- Thanh Bính, Xã Thanh Bính, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thắng Thơm

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Thân Văn Thắng
 •   Hoàng Xá- Quyết Thắng, Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hà Hường

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hà
 •   Nhân Lư- Cẩm Chế, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Chín Hào

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Chín
 •   An Liệt- Thanh Hải, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Dung Lượng

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Lượng
 •   Phúc Giới- Thanh Bính, Xã Thanh Bính, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Mạc Văn Dũng

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Mạc Văn Dũng
 •   An Liệt- Thanh Hải, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thái An

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Mạc Thị Thái
 •   Xã Quyết Thắng, Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hinh Bên

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Bùi Hữu Hinh
 •   Xóm Nam, xã Hồng Lạc, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hoa Lâm

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Trọng Vịnh
 •   Xóm Nam, xã Hồng Lạc, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Dương Giang

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Đặng Dương
 •   Quán Dọc, xã Thanh An, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: