Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH LPG Thắng Thương

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Phạm Văn Thắng
 •   Minh Tân, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Vũ Sừu

 • Quận/huyện: Huyện Gia Lộc
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Nghĩa
 •   Khu Đồng Mỏ, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: