Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CHLPG Liên Thơ

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Trần Đức Liên
 •   Thôn Nội- Tân dân, Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Vũ Minh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   385 Thái Học 3, P. Sao Đỏ, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Huệ Bẩy

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   số 255 Nguyễn Trãi 2 Sao Đỏ , Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Quang Quỳnh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Phan Văn Toàn
 •   KDC số 6 Phả lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Duy Hưng

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hưng
 •   Thái Học- Sao Đỏ- Chí linh, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG CNXD HD

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 •   Lôi Động- Cộng Hòa, Xã Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Phương Ly

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hồng Nhung
 •   Lôi Động- Cộng Hòa, Xã Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Quý Toan

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Trịnh Thị Toan
 •   KDC Đại Tân, P. Hoàng Tân, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Mạnh Mến

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Mến
 •   Phường Hoàng Tân, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Đức Trường

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Trần Đức Trường
 •   Thôn Giang Hạ , xã Tân Dân, Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Hiệp Vân

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Trần Xuân Hiệp
 •   Số 17 Trần Hưng Đạo, P. Sao Đỏ, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tầm Hiền

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Thân Thanh Tầm
 •   xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Cường Phát

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Đỗ Thế Cường
 •   Thôn Hữu Lộc, P. Văn An, Phường Văn An, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tuấn Linh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Linh
 •   Thôn Hoàng Gián mới, xã Hoàng Tiến, Xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Huy Thiện

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Bùi Hữu Cường
 •   Khu Lôi Động, P. Cộng Hòa, Xã Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Đức Hạnh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Vũ Văn Đức
 •   69 Thành Phao 1, P. Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thuy Thu

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Bùi Huy Thuy
 •   76 Lục Đầu Giang, P. Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tĩnh Bắc

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Cao Văn Tĩnh
 •   Thôn Bình Giang, P. Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Sơn Tùng

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Sơn
 •   KDC Bích Động, P. Cộng Hòa, Xã Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Huy Hưng

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hưng
 •   Chùa Vần, P. Chí Minh, Phường Chí Minh, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: