Danh sách cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng

Quận/huyện


CH LPG Hùng Lan

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hùng
 •   Thôn Vĩnh Đại, xã Văn Đức, Xã Văn Đức, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH Phương Anh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Lê Thị Hoa
 •   Thôn Đa Cốc, xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Tuấn Hà

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Vũ Quang Tuấn
 •   thôn Bến, xã Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Đài Quỳnh

 • Quận/huyện: Thị xã Chí Linh
 • Chủ sở hữu: Đào Xuân Đài
 •   133 Thái Học 1, Sao Đỏ, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Trọng Lợi

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Trọng Lợi
 •   xã Thanh Hồng, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Thi Hương

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Cao Văn Thi
 •   Xuân An - Thanh Khê, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tùng Quả

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Bùi Ngọc Tùng
 •   Thanh Cường- Thanh Hà, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuấn Thùy

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Bùi Văn Tuấn
 •   Tú Y- Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Tuyến Đới

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Vũ Tuấn Đới
 •   Cam Lộ- Tân Việt, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Quang Đoàn

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Đoàn
 •   Tiền tiến- Thanh Hải, Xã Tiền Tiến, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Văn Quang

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Mạc Văn Quang
 •   Thanh Xá- Thanh Hà, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thanh Cường

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Trịnh Văn Trúc
 •   xã Thanh Cường, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CH LPG Thanh Bính

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Di
 •   X. Thanh Bính, Xã Thanh Bính, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHXD Xuân Điệp

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Phạm Đình Điệp
 •   Đại Hợp, Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHXD Luyên Uyên

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Uyên
 •   TT Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHXD Đoàn Gia

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Đoàn Thị Thúy
 •   Bỉnh Dy- Kỳ Sơn, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Đức Hạnh

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hạnh
 •   Văn Tố _Tứ Kỳ , Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG An Hà

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu An
 •   Thôn Mép- Minh Đức, Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPG Ba Nhàn

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Đỗ Văn Ba
 •   An Phòng- Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty:

CHLPH Hiên Huyền

 • Quận/huyện: Huyện Tứ Kỳ
 • Chủ sở hữu: Đinh Thị Hiên
 •   Phạm Xá- Ngọc Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn:
 • Loại hình công ty: