Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


CHXD Thanh Xuân

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thanh Xuân
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Thanh Bính số 102

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thanh Bính số 102
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cty TNHH Hải Hà

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH Hải Hà
 •   +840912322206
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Thanh Bính

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thanh Bính
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD số 46 Thanh Hải

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 46 Thanh Hải
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cty TNHH MTV SX. TM Phong Huế

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH MTV SX. TM Phong Huế
 •   +840972095441
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Xuân Thắng

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Xuân Thắng
 •   +8402203814232
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Trọng Lợi

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Trọng Lợi
 •   +8402203816138
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Mạnh Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Mạnh Tuấn
 •   +8402203815382
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cty TNHH MTV TM Hà Hường

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH MTV TM Hà Hường
 •   +840987506169
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Dung Hà

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Dung Hà
 •   +840982723686
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Tuấn Hanh

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tuấn Hanh
 •   +840912265887
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cty CP Vật tư dầu mỡ HD

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty CP Vật tư dầu mỡ HD
 •   +8402203892066
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Thanh Duẩn

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Thanh Duẩn
 •   +8402203983026
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Tín Nghĩa

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Tín Nghĩa
 •   +840904034038
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Hộ kinh doanh cá thể

DNTN Văn Trúc

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Văn Trúc
 •   +8402203816323
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Duy Kiên

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Duy Kiên
 •   +8402203542260
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hải Ngọc

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hải Ngọc
 •   +8402203817485
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Hà Quang

 • Quận/huyện: Huyện Thanh Hà
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Hà Quang
 •   +8402203814157
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân