Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


Trạm xăng dầu khu công nghiệp lai vu

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Trạm xăng dầu khu công nghiệp lai vu
 •   +840976060919
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Kim Đính

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Kim Đính
 •   +840978114636
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Kim Lương

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Kim Lương
 •   +840915916262
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CN công ty CP xăng dầu DK PVOIL Hải Phòng tại Hải Dương

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CN công ty CP xăng dầu DK PVOIL Hải Phòng tại Hải Dương
 •   +840915916262
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD số 27 - Phú Thái

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 27 - Phú Thái
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD số 105 Kim Anh

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 105 Kim Anh
 •   +840913746776
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Quang Huy

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Quang Huy
 •   +840982079148
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cty Cổ phần Phương Nam

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty Cổ phần Phương Nam
 •   +840975806805
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cty TNHH MTV vật tư xăng dầu Hải Hà

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH MTV vật tư xăng dầu Hải Hà
 •   +840904014069
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Trung Kiên 2

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Trung Kiên 2
 •   +840913256009
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Trung Kiên 1

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Trung Kiên 1
 •   +8402203720166
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cty TNHH xăng dầu Nam Dương

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH xăng dầu Nam Dương
 •   +840913340648
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Trung Dũng

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Trung Dũng
 •   +8402203720098
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

DNTN Song Hỷ

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Song Hỷ
 •   +8402203724279
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Lai Khê

 • Quận/huyện: Huyện Kim Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Lai Khê
 •   +840985112299
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH