Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Quận/huyện


CHXD Minh Hiệp

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Minh Hiệp
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD số 20

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 20
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Thanh Quang

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Thanh Quang
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD An Bình

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD An Bình
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Quốc Tuấn

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Quốc Tuấn
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD số 55 - Nam Sách

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 55 - Nam Sách
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Hợp Tiến

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hợp Tiến
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Hoàng Tùng

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hoàng Tùng
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

CHXD Nam Trung

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Nam Trung
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Bến Bình

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Bến Bình
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

CHXD Hoàng Xuân

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Hoàng Xuân
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD số 1 Linh Xá

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD số 1 Linh Xá
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CHXD Nam Chính

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CHXD Nam Chính
 •   +8400000000
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Cty TNHH MTV Bình Minh An

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH MTV Bình Minh An
 •   +840987255586
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

DNTN Minh Hiệp

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Minh Hiệp
 •   +840904855999
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

CN công ty CP xăng dầu DK PVOIL Hải Phòng tại Hải Dương

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): CN công ty CP xăng dầu DK PVOIL Hải Phòng tại Hải Dương
 •   +840983682986
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương
 •   +840913255189
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Cty TNHH Việt Thắng HD

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty TNHH Việt Thắng HD
 •   +840348934599
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty TNHH

Cty XD& ĐT Hà Hải

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): Cty XD& ĐT Hà Hải
 •   +840913016610
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Công ty cổ phần

DNTN Trịnh Huy Học

 • Quận/huyện: Huyện Nam Sách
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu(hoặc đồng sở hữu): DNTN Trịnh Huy Học
 •   +843754750
 • Số đăng ký:
 • Ngày cấp:
 • Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân