Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 08/8 – 12/8/2022

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 08/8 – 12/8/2022

Giá vàng và giá đôla Mỹ dao động nhẹ; giá xăng dầu giảm mạnh trong khi đó giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ít thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/8/2022

Giá vàng ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường hải Dương ngày 04/8/2022

Bảng giá thị trường hải Dương ngày 04/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/8/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/8/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/7/2022

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/7/2022

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm