Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/5/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/5/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/5/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/5/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/5/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/5/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/5/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/5/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/5/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/5/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/5/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 04/5/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Tổng hợp thị trường Hải Dương sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5, giá vàng và USD tăng, giá các mặt hàng thiết yếu biến động nhẹ.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/5/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/5/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/5/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/5/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/4/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/4/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm