Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 10/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 06/11 – 10/11/2017)

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 06/11 – 10/11/2017)

Giá vàng tăng, giá USD biến động thất thường; giá sắt thép tiếp tục giảm trong khi giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tương đối ổn định.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 30/10 – 03/11/2017)

Tổng hợp thị trường Hải Dương (tuần từ 30/10 – 03/11/2017)

Giá vàng và USD biến động tăng giảm đan xen, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống không có nhiều thay đổi.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 03/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm