Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/01/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/01/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/01/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/01/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương năm 2017

Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương năm 2017

Giá lương thực biến động nhẹ, giá thịt lợn giảm mạnh tạo cú sốc lớn khiến người chăn nuôi lao đao.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/01/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 11/01/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/12/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 25/12/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/12/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/12/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/12/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 01/12/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/11/2017

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường hải Dương ngày 20/11/2017

Bảng giá thị trường hải Dương ngày 20/11/2017

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm