Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 26 - 30/3/2018

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 26 - 30/3/2018

Giá vàng giảm nhẹ ngược chiều với đô la Mỹ; giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có nhiều thay đổi…

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/3/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 29/3/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/3/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 28/3/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/3/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 27/3/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/3/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 26/3/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 19 - 23/3/2018

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 19 - 23/3/2018

Giá vàng và đô la Mỹ tăng nhẹ, giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ít biến động…

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/3

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/3

Giá vàng ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/3/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/3/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/3/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/3/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/3/2018

Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/3/2018

Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Xem thêm